Start -> Teologia -> Modlitwy -> troparion do ikony Matki Bożej "Skoroposłusznice", hłas 4

troparion do ikony Matki Bożej "Skoroposłusznice", hłas 4

 

K Bohorodice pritiecem suszczii w biedach,/ i swiatiej ikonie Jeja nynie pripadiem,/ s wieroju zowuszcze  iz hlubiny duszy:/ skoro nasze usłyszy molienije, diewo,/ jako Soroposłusznica narekszajasia. / Tiebie bo rabi Twoi w nużdach hotowuju Pomoszcznicu imamy.

 


Troparion Wszystkich Świętych:

W całym świecie, krwią Twoich męczenników, jak purpurą i bisiorem, upiększa się Twój Kościół; przeto woła do Ciebie Chryste Boże: Twemu ludowi ześlij Twoje łaski, daj pokój Twemu dziedzictwu, i naszym duszom wielkie miłosierdzie.


„Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Władco, i Święte Zmartwychwstanie Twoje sławimy”

"Gdy długo modlisz się i nie dostrzegasz tego płodów nie mów, iż nie otrzymałeś niczego, bowiem już samo przebywanie w modlitwie jest korzyścią. Jakie jest dobro większe od przylgnięcia do Pana i nieustannego przebywania w jedności z Nim?"
św. Jan Klimak
ikona_29 (2).jpg