Start -> Teologia -> Modlitwy -> troparion do ikony Matki Bożej "Skoroposłusznice", hłas 4

troparion do ikony Matki Bożej "Skoroposłusznice", hłas 4

 

K Bohorodice pritiecem suszczii w biedach,/ i swiatiej ikonie Jeja nynie pripadiem,/ s wieroju zowuszcze  iz hlubiny duszy:/ skoro nasze usłyszy molienije, diewo,/ jako Soroposłusznica narekszajasia. / Tiebie bo rabi Twoi w nużdach hotowuju Pomoszcznicu imamy.

 

«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.» [J 10,11-18]

Παντοκρατωρ


Motyw Deesis (z gr.Δεομαι)

ikona Wszystkich Św.
Troparion Wszystkich Świętych:

W całym świecie, krwią Twoich męczenników, jak purpurą i bisiorem, upiększa się Twój Kościół; przeto woła do Ciebie Chryste Boże: Twemu ludowi ześlij Twoje łaski, daj pokój Twemu dziedzictwu, i naszym duszom wielkie miłosierdzie.


„Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Władco, i Święte Zmartwychwstanie Twoje sławimy”

"Modlitwa jest duchowym magnesem, który przyciąga siłę łaski i czynienia cudów."
św. Filaret metr. moskiewski
ikona (17).jpg